Felvételi

Beiskolázás

 

NOSZLOPY GÁSPÁR
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
Tel: 88/560-675, Fax: 88/423-467
OM azonosító: 037206
Telephely: 001

Igazgató Sándor Mátyás
sandor-pont-matyas-kukac-noszlopy-pont-hu
Pályaválasztási felelős Szabó András
palyavalasztas-kukac-noszlopy-pont-hu
 1. Induló képzési formák
  1. 0001 Általános gimnáziumi osztály
  2. Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály 
   • 0003 Angol főnyelv
   • 0004 Német főnyelv
 2. Sportfelvételi
 3. A pályaválasztási rendezvények időpontjai
 4. Általános információk

Általános gimnáziumi osztály (4 évfolyamos, 1 osztály)

 • Kódszám: 0001
 • Telephely kódja: 001

A képzési idő 4 év. A cél, hogy a belépéskor határozott továbbtanulási preferenciával nem rendelkező tanulók a 12. évfolyam végén az általuk választott felsőoktatási képzésben tovább tudjanak tanulni. Ennek érdekében a képzés során a gimnáziumi kerettanterv alapján készülő helyi tantervben a matematika, első idegen nyelv és történelem oktatása magasabb óraszámban folyik. A 10. év végén két tantárgyból kötelezően emelt óraszámú érettségi felkészítést kell választani. Ebből a két tárgyból az iskola az emelt szintű érettségire készíti fel a tanulókat.

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2022. december 2. (A jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül az iskola címére eljuttatva.)

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti. Amennyiben a tanuló élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató dönt a kérelemről, döntését határozatba foglalja. A határozat tartalmazza az írásbeli vizsga során a tanuló által igénybe vehető kedvezményeket.

A felvételi vizsga időpontja 2023. január 21. 10:00 óra. A felvételi vizsga eredményéről 2023. február 10-ig értesítjük a tanulókat. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2023. január 31. 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

Felvételi pontok és számításuk

A tanuló a központi felvételi eljárásban szerzett anyanyelvi és matematikai feladatlap százalékos eredményeinek és a tanulmányi eredmények alapján kerülnek besorolásra. Mindkét rész 50%-os súllyal szerepel. A központi felvételiből maximum 50 pont, a 7. év vége 8. félév pontjaiból maximum 50 pont szerezhető.

A bizonyítványból figyelembe vett eredmények: matematika, magyar, történelem, idegen nyelv, választott tárgy, melyet a tanuló két évig legalább átlag 1,5 órában tanult. (pl. 1 év heti 2 óra és 1 év heti 1 óra megfelelő). Amennyiben a tanuló nem jelöli választását, az iskola automatikusan a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe.

Ha a tanuló a 2011. CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (5), 47. § (5) szerint, szakértői vélemény alapján mentességet szerzett valamely felvételibe beszámítandó tantárgyából az osztályozás alól, s így abból a tantárgyból nem hozott pontot, akkor – az esélyegyenlőség megtartása miatt – nála automatikusan a második legjobb legalább heti két órában tanult tárgy jegyeit vesszük figyelembe.

Hozott pontok Szerzett pontok
Tantárgyak jegyei (7. év vége, 8. félév)pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8

matematika: 5+4 = 9

történelem: 5+5= 10

idegen nyelv: 4+5= 9

testnevelés= 5+5= 10

felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46 pont

(maximum 50 pont)

Írásbeli felvételi eredményepl. magyar nyelv: 38 pont

matematika: 42 pont

felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont

(maximum 50 pont)

Pontazonosság esetén, a következő sorrendben vesszük figyelembe az egyéb körülményeket:

 1. központi felvételi eljárásban szerzett pontszám,
 2. szociális helyzet.

A képzés szerkezete

A tanulók a négy évfolyamos gimnáziumi kerettantervnek megfelelően közismeretei és természettudományos tantárgyakat tanulnak, két idegen nyelv (angol, német) tanulása kötelező. A választott első nyelv óraszáma a képzés során heti 4 óra, a második nyelvé heti 3 óra (9-12. évfolyam).

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben, közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

A képzés célja az érettségi vizsgára való felkészítés és a B2 típusú komplex nyelvvizsga megszerzése. A 11. évfolyamtól két fakultáció választása kötelező, heti 2-2 órában. A magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika, biológia, földrajz, testnevelés, kémia tantárgyak közül.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály (5 évfolyamos, 2 osztály)

2 osztály, 32-32 fő / angol 48 fő; német 16 fő

Kódszámok:

 • angol           0003
 • német          0004

Telephely kódja: 001

A képzési idő 5 év (a nyelvi előkészítő osztályt automatikusan követi a 4 éves gimnáziumi sportképzés).

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga, valamint az alkalmassági vizsga, ahol az alapvető sport készségeket mérjük.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2022. december 2.  (A jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül az iskola címére eljuttatva.)

A felvételi vizsga időpontja 2023. január 21. 10:00 óra. A felvételi vizsga eredményéről 2023. február 10-ig értesítjük a tanulókat. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 31. 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga időpontjai 2023. március 2.; 2023. március 6.; 2023. március 9., mindhárom napon 14 óra.

A beosztást a tanuló oktatási azonosítójával a honlapon tesszük közzé. Ha a megadott időpont valakinek nem megfelelő lehet módosítani, de ezt jelezni kell! Kérjük a tisztelt szülőket a jelentkezési lapon e-mail címet szíveskedjenek megadni a könnyebb kapcsolattartás érdekében!

Felvételi pontok és számításuk

A gimnázium 9. osztályába felvételi vizsgával lehet bekerülni. A központi írásbeli felvételi eljárásban két tantárgyból: matematika és magyar nyelvből vizsgáznak a tanulók. A felvételi pontszámok 25 %-át az általános iskolából hozott jegyeik alapján (hozott pontok), 50 %-át a felvételin a jelzett tantárgyakból elért eredményeik alapján, 25 %-át a sportban elért eredmények és a fizikai és sport alkalmassági vizsga alapján kapják a tanulók (szerzett pontok).

Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi, valamint a 8. osztály félévi magyar nyelv és magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés jegyek. Tantárgyanként maximum 10 pont szerezhető, így az általános iskolából maximum 50 pontot lehet hozni. Felvételi pontként a két tanévben szerzett érdemjegyek összegének fele, vagyis maximum 25 pont szerezhető. Szerzett pontok: a két tantárgyból az írásbeli felvételin elért pontszám. Mindegyik tantárgyból maximum 50 pont érhető el. Az írásbeli pontok számítása: a két írásbelin elért százalékok átlagának a fele.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti. Amennyiben a tanuló élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató dönt a kérelemről, döntését határozatba foglalja. A határozat tartalmazza az írásbeli vizsga során a tanuló által igénybe vehető kedvezményeket.

Mindezek mellett az iskola testnevelésből – a 20/2012. EMMI 28. § (1) bekezdés értelmében -sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgát szervez. Ha az egyesület is szervez felvételit az nem feleltethető meg az iskolai alkalmassági vizsgának. Továbbá ugyanígy az iskolai alkalmassági vizsga nem jelenti automatikusan az adott sportági egyesületbe való bekerülést. A két vizsga (felvételi) egymástól független és nem megfeleltethető egymásnak.

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgán maximum 15 pont szerezhető.

Sport pontok számítása (pdf)

Pontazonosság esetén, a következő sorrendben vesszük figyelembe az egyéb körülményeket:

 1. előnyt élvez az egyesületben sportoló tanuló,
 2. sportfelvételi eredménye,
 3. központi felvételi eljárásban szerzett pontszám,
 4. szociális helyzet.

Amennyiben a tanuló a központi felvételi vizsgát önhibáján kívül nem írta meg (pl. egyesületet vált és a korábban megjelölt, választott iskola nem kéri a központi felvételi eredményét) az egyesülettel való egyeztetés után a hozott pontok kerülnek duplázásra. Ugyanez érvényes arra a tanulóra, aki a tanulmányait nem Magyarországon végezte.

A képzés szerkezete

1)      Nyelvi előkészítő évfolyam

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanév során két idegen nyelvet tanulnak a tanulók – az első idegen nyelvet angolt vagy németet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában tanulják. A második idegen nyelvnél angol (1 csoport), német (2 csoport) és spanyol (1 csoport) választható. A csoport létszáma a spanyol idegen nyelvnél minimum 12, maximum 16 tanuló. A spanyol csoportba, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehetőt, akkor a felvételi eredmény alapján az első 16 tanuló kerül be.

Emellett heti 3 órában informatikát, és a fennmaradó 10 %-ban alaptantárgyakat, magyar nyelv és irodalmat, matematikát tanulnak a tanulók.

A választott első idegen nyelvből a tanév végén házi vizsgát kell tenni a tanulóknak.

Az idegen nyelvi előkészítő osztály köznevelési típusú sport gimnáziumi képzéssel folytatódik. Kivétel, ha a  nyelvi előkészítő évfolyamon, aki nem teljesíti a tantárgyi követelményeket a sportiskolai osztályban tanulmányait nem folytathatja, automatikusan az általános gimnáziumi osztályba kerül átsorolásra.

2)      Köznevelési típusú sportiskola

A képzés során az órarend kialakításánál sarkalatos szempont, hogy a tanulók az edzéseken részt tudjanak venni. Mindezek mellett emelt óraszámban testnevelés (sport) tantárgyból elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, felkészülve a testnevelés érettségi vizsgára. A tanulók a képzés során megállapodás alapján szakági edzéseken vesznek részt. Ezért a tanulók iskolai keretek között heti 3 testnevelés, illetve sportelméleti órán vesznek részt. A sportiskola tanterve a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épül és a szakmai elméleti és gyakorlati képzés kiegészül a Magyar Olimpiai Bizottság sportági ismereteket tartalmazó blokkjával.

A fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítésére tanulóinknak átlag heti 1 órában órarend szerinti úszásoktatást tartunk a nyelvi előkészítő és a kilencedik évfolyamon.

Az iskola együttműködési megállapodással rendelkezik a következő szövetségekkel:

 • Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (DEVM Kézilabda Alapítvány)
 • Magyar Atlétikai Szövetség
 • Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
 • Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség

Az iskola együttműködési megállapodással rendelkezik a következő klubokkal:

 • atlétika – Veszprémi Egyetemi Sportklub (VEDAC), Tapolcai Ifjak Atlétika Club Városi Sportegyesület
 • asztalitenisz – Veszprémi Asztalitenisz SE
 • futsal – Futsal Club Veszprém
 • kerékpározás – Veszprémi Kerékpáros Egyesület
 • kézilabda – Veszprém Handball Team Zrt., Alba Regia Kézilabda SE, Kézilabda Klub Ajka, Domony KSE, Bajnok Diák SE
 • kosárlabda – Veszprémi Kosárlabda Kft.
 • labdarúgás – Veszprémi FC Utánpótlás Sport Egyesület (VFC USE); Futball Club Ajka; Balatonfüredi FC
 • tánc – Kid Rock and Roll SE
 • vízilabda – Balaton Vízilabda Klub

Ha a tanuló olyan egyesületnél sportol, amivel nincs együttműködési megállapodása az iskolának az nem jelent semmiféle hátrányt, nem kizáró ok. Ha a tanuló felvételt nyert az osztályba utána az egyesületével felvesszük a kapcsolatot.

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben (két tantárgy választása kötelező), közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Sport alkalmassági felvételi vizsga feladatai

1. Szlalom labdavezetés kézzel 10 m-en

A gyakorlatot kosárlabdával kell végrehajtani. A bóják között szlalom labdavezetés váltott kézzel, oda és visszafelé is. A bójákhoz tilos hozzáérni, és labdával érinteni azt!

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél az időeredmény számít.

2. Helyből távolugrás

A gyakorlat kiinduló helyzete: vállszéles terpeszállás, a cipő eleje nem érhet a vonalhoz. A lendületszerzés térdhajlítással és karlendítéssel történik. Ugrás közben az ugró karját előre lendíti.

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél a távolság számít. Az eredményt az ugróvonal és a hozzá legközelebb lévő testrész helyzetének (például: sarok) a távolsága adja meg.

3. Labdapasszolás falhoz, váltott kézzel, 30 mp/db

Feladat: A fallal párhuzamosan 3 m-re húzott dobóvonal mögül kézilabdával egykezes felső dobással, váltott kézzel labdaadogatás a falhoz.

Értékelés: A meghatározott idő alatt (30mp), az elkapások számát értékeljük.

4. Ütemezett fekvőtámasz teszt

Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)

Feladat: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (86 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát vesszük figyelembe.

Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja.

5. Kötélmászás

A mászás a kéz és a láb segítségével történik.

Feladat: Kötélmászás mászókulcsolással, fiúknak, lányoknak egyaránt.

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél a mászás távolsága számít.

6. Állóképességi ingafutás teszt (20 méter)

Kiinduló helyzet: a tanulók felsorakoznak a számukra kijelölt pályák rajthelyeinél.

Feladat: A tanulóknak maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük a futás sebességét a hanganyag által diktált iramhoz igazítva. A tesztet a progresszív intenzitás jellemzi, azaz a teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik. A teszthez kapcsolódó hanganyagban percenként emelkedően 21 szint különül el: az első szinten 9 másodperc áll rendelkezésre a 20 méteres táv teljesítésére, ami szintenként 1,5 másodperccel csökken. Az egyes szintek közötti váltásra háromszori hangjelzés figyelmezteti a tanulókat, jelezve hogy gyorsabb tempóra kell váltaniuk.

Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta. Ha a tanuló a hangjelzés előtt éri el a vonalat, meg kell várnia a jelzést, és csak a jelzés elhangzása után indulhat el visszafelé. A teszt akkor ér véget, ha a tanuló a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.

Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük.

Veszprém, 2020.11.20.

Letölthető változat (pdf)

Vissza a tartalomjegyzékhez


Fontos időpontok

NYÍLT NAPOK

2022. november 10. (csütörtök) 14 óra

2022. november 29. (kedd) óralátogatással (az óralátogatás regisztrációhoz kötött, információ később a honlapon)

Fizikai alkalmassági vizsga (a köznevelési típusú sportosztályba jelentkezőknek):

 • 2023. március 2. (csütörtök)
 • 2023. március 6. (hétfő)
 • 2023. március 9. (csütörtök)
 • Előzetesen tervezett kezdési időpont 14 óra. Megjelenés 30 perccel előbb, a beosztást az iskola honlapján tesszük közzé oktatási azonosítóval.

FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK

2022. december 2. (péntek) jelentkezési lapok beérkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára

2023. január 21. (szombat) 10 óra központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából

2023. február 22. (szerda) tanulói jelentkezési lapok beérkezési határideje az általános iskolából

2023. március 17. (péntek) felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

2023. március 21-22. (kedd-szerda) tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában

2023. április 28. (péntek) a 8. osztályos jelentkezők értesítése a felvételről vagy az elutasításról

Beiratkozás: 2023. június 22.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Általános tudnivalók valamennyi képzéshez

A kollégium az iskola épületében található, kollégiumi elhelyezést az iskola pedagógiai programja alapján biztosítunk.

A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják az iskola területén található tornaterem, konditerem, szabadtéri kézilabda- és focipálya, szertornaterem.

Vissza a tartalomjegyzékhez