Felvételi

Beiskolázás

 

NOSZLOPY GÁSPÁR
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
Tel: 88/560-675, Fax: 88/423-467
OM azonosító: 037206
Telephely: 001

Igazgató Sándor Mátyás
sandor-pont-matyas-kukac-noszlopy-pont-hu
Pályaválasztási felelős Szabó András
palyavalasztas-kukac-noszlopy-pont-hu
 1. Induló képzési formák
  1. 0001 Általános gimnáziumi osztály
  2. Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály 
   • 0003 Angol főnyelv
   • 0004 Német főnyelv
 2. Sportfelvételi
 3. A pályaválasztási rendezvények időpontjai
 4. Honvéd kadét közismereti képzés
 5. Általános információk
 6. Szórólap 8. osztályosoknak

Általános gimnáziumi osztály (4 évfolyamos, 1 osztály, 32 fő)

 • Kódszám: 0001
 • Telephely kódja: 001

A képzési idő 4 év. A cél, hogy a belépéskor határozott továbbtanulási preferenciával nem rendelkező tanulók a 12. évfolyam végén az általuk választott felsőoktatási képzésben tovább tudjanak tanulni. Ennek érdekében a képzés során a gimnáziumi kerettanterv alapján készülő helyi tantervben a matematika, az első idegen nyelv és történelem oktatása magasabb óraszámban folyik. A 10. év végén két tantárgyból kötelezően emelt óraszámú érettségi felkészítést kell választani. Ebből a két tárgyból az iskola az emelt szintű érettségire felkészít.

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2023. november 30.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti.

A felvételi vizsga időpontja 2024. január 20. (szombat) 10:00 óra.

A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. (kedd) 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

Felvételi pontok és számításuk

A tanuló a központi felvételi eljárásban szerzett anyanyelvi és matematikai feladatlap százalékos eredményeinek és a tanulmányi eredmények alapján kerülnek besorolásra. Mindkét rész 50%-os súllyal szerepel. A központi felvételiből maximum 50 pont, a 7. év vége 8. félév pontjaiból maximum 50 pont szerezhető.

A bizonyítványból figyelembe vett eredmények: matematika, magyar, történelem, idegen nyelv, választott tárgy, melyet a tanuló két évig legalább átlag 1,5 órában tanult. (pl. 1 év heti 2 óra és 1 év heti 1 óra megfelelő). Amennyiben a tanuló nem jelöli választását, az iskola automatikusan a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe.

Ha a tanuló a 2011. CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (5), 47. § (5) szerint, szakértői vélemény alapján mentességet szerzett valamely felvételibe beszámítandó tantárgyából az osztályozás alól, s így abból a tantárgyból nem hozott pontot, akkor – az esélyegyenlőség megtartása miatt – nála automatikusan a második legjobb legalább heti két órában tanult tárgy jegyeit vesszük figyelembe.

Pontok számítására példa:

Hozott pontok Szerzett pontok
Tantárgyak jegyei (7. év vége, 8. félév)

pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8

matematika: 5+4 = 9

történelem: 5+5= 10

idegen nyelv: 4+5= 9

testnevelés= 5+5= 10

felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46 pont

(maximum 50 pont)

Írásbeli felvételi eredménye

pl. magyar nyelv: 38 pont

matematika: 42 pont

felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont

(maximum 50 pont)

A képzés szerkezete

A tanulók a négy évfolyamos gimnáziumi kerettantervnek megfelelően közismeretei és természettudományos tantárgyakat tanulnak, két idegen nyelv (angol, német) tanulása kötelező. A választott első nyelv óraszáma a képzés során heti 4 óra, a második nyelvé heti 3 óra (9-12. évfolyam).

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben, közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

A képzés célja az érettségi vizsgára való felkészítés és a B2 típusú komplex nyelvvizsga megszerzése. A 11. évfolyamtól két fakultáció választása kötelező, heti 2-2 órában. Az egyik a magyar, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak közül, a másik informatika, biológia, földrajz, testnevelés, kémia tantárgyak közül. Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály (5 évfolyamos, 2 osztály)

2 osztály, 32-32 fő / angol 48 fő; német 16 fő

Kódszámok:

 • angol           0003
 • német          0004

Telephely kódja: 001

A képzési idő 5 év, a nyelvi előkészítő osztályt automatikusan követi a 4 éves gimnáziumi köznevelési típusú sportiskolai képzés.

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga, valamint az alkalmassági vizsga, ahol az alapvető sport készségeket mérjük.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2023. november 30.

A felvételi vizsga időpontja 2024. január 20. (szombat) 10:00 óra.

A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. (kedd) 14:00 óra, ezen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga időpontjai: 2024. március 4. (hétfő); 2024. március 7. (csütörtök); 2024. március 11. (hétfő) 14 óra. A három időpontból az egyiken meg kell jelenni, a beosztást az iskola a honlapján teszi közzé.  Akadályoztatás esetén kérjük jelezni a beosztásnál megadott e-mail címen!

Felvételi pontok és számításuk

A gimnázium 9. osztályába felvételi vizsgával lehet bekerülni. A központi írásbeli felvételi eljárásban két tantárgyból: matematika és magyar nyelvből vizsgáznak a tanulók. A felvételi pontszámok 25 %-át az általános iskolából hozott jegyeik alapján (hozott pontok), 50 %-át a felvételin a jelzett tantárgyakból elért eredményeik alapján, 25 %-át a sportban elért eredmények és a fizikai és sport alkalmassági vizsga alapján kapják a tanulók (szerzett pontok).

Pontok számítására példa:

Hozott pontok Szerzett pontok
Tantárgyak jegyei (7., 8.)

pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8

matematika: 5+4 = 9

történelem: 5+5= 10

idegen nyelv: 4+5= 9

testnevelés= 5+5= 10

felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46/2= 23 pont                 (maximum 25 pont)

Írásbeli felvételi eredménye

pl. magyar nyelv: 38 pont

matematika: 42 pont

felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont

(maximum 50 pont)

sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga: maximum 15 pont
versenyeredmények: maximum 10 pont

Sport pontok

Versenyek Pontok
Szakszövetség által szervezett nemzetközi verseny (korosztályos EB, VB, diákolimpia), olimpiai sportágból I-X. helyezés. A tanuló mentesül a sport alkalmassági vizsga alól. 25 pont
Szakszövetség által szervezett nemzetközi verseny (korosztályos EB, VB, diákolimpia), nem olimpiai sportágból I-X. helyezés. 10 pont
Nemzetközi táncverseny I-III. helyezés 10 pont
Országos verseny I-III. helyezés 10 pont
Országos verseny IV-VIII. helyezés 5 pont
Megyei verseny I-III. helyezés 2 pont
Igazolt sportoló Pontok
NB I. vagy azzal egyenértékű bajnokságban 5 pont
NB II. vagy azzal egyenértékű bajnokságban 3 pont
NB III. vagy azzal egyenértékű bajnokságban 2 pont
Megyei bajnokságban 1 pont
Korosztályos válogatottság 5 pont
Korosztályos válogatottság olimpiai sportágból 10 pont*

*Korosztályos válogatottság olimpiai sportágból a megszerezhető 10 pont fölött számítandó.

A versenyeredményeknél, és a sportolói igazolásnál az utolsó 4 év (5-8. osztály) eredménye számít!

A sporteredményekből csak egyet, a legmagasabb pontértékűt vesszük figyelembe!

Egyéni sportágnál az igazolás NB I-nek felel meg.

Egyesületi igazolásnál elfogadható:

 • sportolói könyv (pl. labdarúgás, kézilabda),
 • az egyesület által kiállított igazolás egyénileg, vagy csoportosan.

Versenyeredménynél:

 • diákolimpiánál az iskola által kiállított igazolás,
 • vagy oklevél (csoportos igazolás, hogy a csapat tagja).

A versenyeredményekkel, és a sportolói igazolással megszerezhető pontok összege maximum 10 pont lehet!

A versenyeredményekkel, és a sportolói igazolással, valamint a sport alkalmassági vizsgával megszerezhető pontok összege maximum 25 pont lehet!

Az igazolások benyújtásának határideje az utolsó alkalmassági vizsga napja (2024. március 11.) 16 óráig.

Az utána érkező igazolásokat nem áll módunkban figyelembe venni!

 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti.

Amennyiben a tanuló a központi felvételi vizsgát önhibáján kívül nem írta meg (pl. egyesületet vált és a korábban megjelölt, választott iskola nem kéri a központi felvételi eredményét) az egyesülettel való egyeztetés után a hozott pontok kerülnek duplázásra. Ugyanez érvényes arra a tanulóra, aki a tanulmányait nem Magyarországon végezte.

A képzés szerkezete

1) Nyelvi előkészítő évfolyam

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanév során két idegen nyelvet tanulnak a tanulók – az első idegen nyelvet angolt vagy németet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában -, heti 3 órában informatikát, és a fennmaradó 10 %-ban alaptantárgyakat, magyar nyelv és irodalmat, matematikát. A második idegen nyelvnél angol (1 csoport), német (2 csoport) és spanyol (1 csoport) választható. A csoport létszáma a spanyol idegen nyelvnél minimum 12, maximum 18 tanuló. A spanyol csoportba, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehetőt, akkor a központi írásbelik eredménye alapján az első 16 tanuló kerül be.

A választott nyelvből a tanév végén házi vizsgát kell tenni a tanulóknak.

Az idegen nyelvi előkészítő osztály köznevelési típusú sport gimnáziumi képzéssel folytatódik.

2) Köznevelési típusú sportiskola

A képzés során az órarend kialakításánál sarkalatos szempont, hogy a tanulók az edzéseken részt tudjanak venni. A tanulók szakági edzéseken vesznek részt, ezért iskolai keretek között heti 3 testnevelés óra van. Ha az igazolt sportoló valami miatt befejezi sportolói tevékenységét, akkor az edzések helyett a 2 testnevelés órát sportköri részvétellel az iskolában teljesíti a tanuló.

A sportiskola tanterve a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épül és a szakmai elméleti és gyakorlati képzés kiegészül a Magyar Olimpiai Bizottság sportági ismereteket tartalmazó blokkjával. A kézilabdázók megállapodás alapján 10. évfolyamon játékvezetői képzésben részesülnek.

A fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítésére tanulóinknak átlag heti 1 órában órarend szerinti úszásoktatást tartunk a nyelvi előkészítő és a kilencedik évfolyamon.

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben (két tantárgy választása kötelező), közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Sport alkalmassági felvételi vizsga feladatai

1. Szlalom labdavezetés kézzel 10 m-en

A gyakorlatot kosárlabdával kell végrehajtani. A bóják között szlalom labdavezetés váltott kézzel, oda és visszafelé is. A bójákhoz tilos hozzáérni, és labdával érinteni azt!

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél az időeredmény számít.

2. Helyből távolugrás

A gyakorlat kiinduló helyzete: vállszéles terpeszállás, a cipő eleje nem érhet a vonalhoz. A lendületszerzés térdhajlítással és karlendítéssel történik. Ugrás közben az ugró karját előre lendíti.

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél a távolság számít. Az eredményt az ugróvonal és a hozzá legközelebb lévő testrész helyzetének (például: sarok) a távolsága adja meg.

3. Labdapasszolás falhoz, váltott kézzel, 30 mp/db

Feladat: A fallal párhuzamosan 3 m-re húzott dobóvonal mögül kézilabdával egykezes felső dobással, váltott kézzel labdaadogatás a falhoz.

Értékelés: A meghatározott idő alatt (30mp), az elkapások számát értékeljük.

4. Ütemezett fekvőtámasz teszt

Kiinduló helyzet: A tanuló vállszélességű fekvőtámaszban helyezkedik el, kezei előre néznek, ujjai nyújtottak, lábai egyenesek és kissé nyitottak, lábujjain támaszkodik. (A teszt hanganyagának indításáig térdelőtámaszba ereszkedhet!)

Feladat: A tanuló maximális számú karhajlítás-nyújtást igyekszik végrehajtani a hanganyag által diktált ütemben (1 db karhajlítás-nyújtás / 3 mp), törekedve arra, hogy teste folyamatosan egyenes vonalban maradjon, és a karhajlítás mélysége minden ismétlésnél kb. 90°-os legyen. A teszt addig tart, amíg a tanuló el nem éri a maximális ismétlésszámot (86 db), vagy már nem képes több karhajlítás-nyújtást helyes technikával végrehajtani, magáll, illetve másodjára téveszti el az ütemet. A helyes végrehajtások számát vesszük figyelembe.

Értékelés: A teszt eredményét a teljes ismétlések száma adja.

5. Kötélmászás

A mászás a kéz és a láb segítségével történik.

Feladat: Kötélmászás mászókulcsolással, fiúknak, lányoknak egyaránt.

Értékelés: A gyakorlat értékelésénél a mászás távolsága számít.

6. Állóképességi ingafutás teszt (20 méter)

Kiinduló helyzet: a tanulók felsorakoznak a számukra kijelölt pályák rajthelyeinél.

Feladat: A tanulóknak maximális számú 20 méteres szakasz megtételére kell törekedniük a futás sebességét a hanganyag által diktált iramhoz igazítva. A tesztet a progresszív intenzitás jellemzi, azaz a teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik. A teszthez kapcsolódó hanganyagban percenként emelkedően 21 szint különül el: az első szinten 9 másodperc áll rendelkezésre a 20 méteres táv teljesítésére, ami szintenként 1,5 másodperccel csökken. Az egyes szintek közötti váltásra háromszori hangjelzés figyelmezteti a tanulókat, jelezve hogy gyorsabb tempóra kell váltaniuk.

Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta. Ha a tanuló a hangjelzés előtt éri el a vonalat, meg kell várnia a jelzést, és csak a jelzés elhangzása után indulhat el visszafelé. A teszt akkor ér véget, ha a tanuló a második hibáját véti, azaz nem éri el a vonalat a hangjelzésre vagy nem tudja folytatni a futást.

Értékelés: A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük.

Veszprém, 2020.11.20.

Letölthető változat (pdf)

Vissza a tartalomjegyzékhez


Fontos időpontok

NYÍLT NAPOK

2023. november 10. (péntek) 14 óra

2023. november 24. (péntek) 9 órától óralátogatással (az óralátogatás regisztrációhoz kötött, információ később a honlapon)

Fizikai alkalmassági vizsga (a köznevelési típusú sportosztályba jelentkezőknek):

 • 2024. március 4. (hétfő)
 • 2024. március 7. (csütörtök)
 • 2024. március 11. (hétfő)
 • Előzetesen tervezett kezdési időpont 14 óra. Megjelenés 30 perccel előbb, a beosztást az iskola honlapján tesszük közzé oktatási azonosítóval.

FONTOS HATÁRIDŐK, DÁTUMOK

2023. november 30. (csütörtök) jelentkezési lapok beérkezési határideje a központi írásbeli felvételi vizsgára

2024. január 20. (szombat) 10 óra központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából

2024. február 21. (szerda) tanulói jelentkezési lapok beérkezési határideje az általános iskolából

2024. március 22. (péntek) felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

2024. április 8-10. (hétfő-szerda) tanulói adatlapok módosítási lehetősége az általános iskolában

2024. május 2. (csütörtök) a 8. osztályos jelentkezők értesítése a felvételről vagy az elutasításról

Beiratkozás: 2024. június 27. (csütörtök)

Vissza a tartalomjegyzékhez


Honvéd kadét közismereti képzés

A képzést felmenő rendszerben a 9. osztálytól kezdve indítjuk, a képzésre való jelentkezés önkéntes. A foglalkozások során diákjaink honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. Ebből a tantárgyból diákjaink érettségi vizsgát is tehetnek, amely felvételi tárgyként szerepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő jelentkezésnél. A tanórai elfoglaltság mellett sportlövészettel, küzdősportokkal, hagyományőrzéssel, hadisírgondozással, ejtőernyőzéssel is megismerkednek. Honvéd kadétként az eredményes tanulást nem csak jó osztályzattal jutalmazzuk, hanem ösztöndíjat is kaphatnak a fiatalok. A képzésre a jelentkezők a tanulmányi eredményük alapján felállított rangsor szerint kerülhetnek be. Tervezetten egy csoportot indítunk, várhatóan 20 fővel.

Vissza a tartalomjegyzékhez


Általános tudnivalók valamennyi képzéshez

A kollégium az iskola épületében található, kollégiumi elhelyezést az iskola pedagógiai programja alapján biztosítunk.

A szabadidő hasznos eltöltését szolgálják az iskola területén található tornaterem, konditerem, szabadtéri kézilabda- és focipálya, szertornaterem.

Vissza a tartalomjegyzékhez