Kollégium

Általános információk

Az iskolával közös épületben található a kollégium, ahová elsősorban iskolánk tanulóit elhelyezzük. Diákjaink a négy ágyas, szép szobákban kényelmes kulturált körülmények között élnek. A hálószobák úgy vannak kialakítva, hogy két egymás mellett lévő hálószobához beépített szekrényekkel ellátott előtér, és közös vizesblokk tartozik. Mindkét kollégiumi szinten egy-egy társalgó, és étkezde található.

Tanulóink legfontosabb feladata a tanulás. Napirendünk mindenkinek egy kötelező szilenciumi tanórát ír elő, ez idő alatt biztosított a nyugodt, fegyelmezett légkör. A felkészülést segítő eszközök a könyvtár, a szaktárgyi segítség a szaktanárok és a nevelő tanárok részéről. A nevelő tanár a csoportjába tartozó tanulók személyiségét, képességét, tanulmányi teljesítményét ismerve a szilencium alól felmentést adhat, egyéni elfoglaltság, szakkör, nyelvóra, korrepetálás, sportköri és egyéb családi elfoglaltság okán.

A nyugodt, és eredményes tanulás érdekében egy szobában az azonos iskola típus tanulói, és lehetőség szerint osztálytársak kerülnek elhelyezésre. A felkészülés hatékonyságáról kikérdezéssel győződünk meg. Alapfeladataink egyikének tekintjük a tanulókkal való differenciált foglakozást, hiszen vannak az átlagostól jelentősen eltérő tanulók. Ezért fontosnak tartjuk egyfelől a tehetséggondozást, másfelől az alulteljesítőkkel, a lemaradókkal, a problémás, a hátrányos helyzetű, a nehezen kezelhető, veszélyeztetett tanulókkal való felzárkóztató foglalkozást. A tanulók közt meglévő műveltségbeli, képességbeli különbségeket változatos szervezeti és módszerbeli megoldások segítségével kezeljük. Igyekszünk megteremteni az esélyegyenlőséget, hogy a választott iskolát eredményesen elvégezzék, sikeres érettségi, és felvételi vizsgát tegyenek.

A nemzeti ünnepekről való megemlékezés az iskolával közösen történik. Minden évben az iskolai ünnepélyek közül egy megrendezését a kollégium vállalja. Kulturális foglalkozások keretében egy-egy nevezetesebb alkalomra készülnek a tanulók. Például: elsős avató, karácsonyi ünnepség. Csoportfoglalkozások keretében pedig az aktuális évfordulókról emlékezünk. Minden évben lebonyolítjuk az asztalitenisz bajnokságot, folyamatosan népszerű a tornatermi foci. A kialakított szokásrend, a szép élményeket nyújtó szabadidős tevékenység teszi komfortossá tanulóink életét. Ezért érzik második otthonuknak olyannyira, hogy kimenő helyett is szívesen vannak a kollégiumban, mert jól érzik magukat.

Kollégiumi jelentkezési lap

A jelentkezési lap letölthető innen (pdf).