Közzétételi lista

1. Intézmény adatai

OM azonosító: 037206
Intézmény neve: Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium
Székhely címe: 8200 Veszprém, Tüzér utca 42.
Székhelyének megyéje: Veszprém
Intézményvezető neve: Sándor Mátyás
Telefonszáma: +36 (88) 560-675
E-mail címe: titkarsag_kukac_noszlopy.hu
Ellátott feladatok: – 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
– kollégiumi ellátás

2. Fenntartó adatai

Fenntartó: Veszprémi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Fenntartó típusa: tankerületi központ
Képviselő neve: Szauer István
Telefonszáma: +36 (88) 550-513
E-mail címe: istvan.szauer_kukac_kk.gov.hu

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 – Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium (8200 Veszprém, Tüzér utca 42.)

4. Intézmény statisztikai adatai

Összesítés az ellátott feladat szerint (2022-es statisztikai adatok alapján)

Gimnázium Kollégium
Összes feladatellátási helyek száma 1 1
Tanulók nyitólétszáma 340 74
Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya 34 4
Sikeres érettségi vizsgát tett 69
Osztályterem, szaktanterem, csoportszoba összesen 22
Osztályok, csoportok száma összesen 14
Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma 13 4

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya (2022-es statisztikai adatok alapján)

Gimnázium Kollégium
Teljes munkaidős 33 4
Részmunkaidős 1 0
Óraadó, megbízási szerződés 2 0

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben alkalmazott pedagógusok nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (2022-es statisztikai adatok alapján)

Középiskolai tanár Általános iskolai tanár Ped. képesítésű, egyéb felsőfokú végzettségű
Intézményvezető 1
Intézményvezető-helyettes 2
Intézményegység-vezető 1
Szakos tanítást végző 29 1
Kollégiumi nevelőtanár 2 1

Köznevelési alapellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók nyitóadata (2022-es statisztikai adatok alapján)

Iskolatitkár 1
Laboráns 1
Könyvtáros 1

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből (KIR link)

5. Általános adatok

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A beiratkozásra meghatározott idő:

2024. június 27. (csütörtök) 9:00-15:00

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

  • 0001: Általános Gimnázium 1 osztály: 32 fő
  • 0003: Köznevelési típusú sportiskola angol nyelv nyelvi előkészítővel 1,5 osztály: 48 fő
  • 0004: Köznevelési típusú sportiskola német nyelv nyelvi előkészítővel 0,5 osztály: 16 fő

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A térítési díj a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak végrehajtási rendelete és a Veszprémi Tankerületi Központ 2/2020. szabályzata határozza meg. A szabályzat 6. § (1) c) pontja alapján ennek 20 %-át kell térítési díjként fizetni az adott évfolyam második megismétlésénél.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nincs aktuális értékelés.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

Nincs aktuális értékelés.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

  • Iskola 06:00-17:00-ig
  • Kollégium: 06:00-21:00-ig

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

  • Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés: 2018.02.13.
  • Az intézkedési terv elkészült.
  • A pedagógus önértékelés folyamatos.

6. Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

7. Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek

8. Működését meghatározó dokumentumok

Frissítve: Veszprém, 2023. október 5.

Az intézmény közzétételi listája az Oktatási Hivatal oldalán:
https://kir2info.kir.hu/pub/Index/037206