Osztályozó vizsga

Osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsga

Ezek a tanulmányok alatti vizsgák a jogszabályi előírásoknak megfelelően (20/2012. EMMI 64-65. §) a helyi tantervek követelményei szerint folynak.

Az osztályozó vizsgát a tanév során az I. félévnél január hónapban, a II. félévben május végén vagy június első két hetében és augusztus utolsó hetében szervezzük meg.

A javítóvizsga augusztus utolsó hetében, különbözeti vizsga – egyéni elbírálás alapján – ezektől eltérő időpontban is szervezhető. Itt a vizsgaidőszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni.

A tanulónak a vizsgára jelentkeznie kell, a vizsga időpontjáról írásban is adunk tájékoztatást.

A tantárgyi követelményeket a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.

A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki.

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei a Pedagógiai Program mellékletét képező helyi tanterv tantárgyi követelményeivel egyeznek meg, kivéve, ha a sajátos nevelési igény mást nem indokol. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei az oldal alján megtalálhatóak (frissítés alatt, feltöltése október 31-ig).

A vizsgák részei: írásbeli és szóbeli, gyakorlati. A vizsgabizottság döntése alapján, ha a tanuló tudása legalább elégségesre értékelhető nem kötelező a szóbeli vizsga (kivéve lásd táblázat). A vizsgarészek együttesen kerülnek értékelésre.

Az értékelés a tantárgyi követelmények és a munkaközösségi gyakorlat szerint történik.

Tantárgy Vizsgarészek
Biológia írásbeli, szóbeli
Digitális kultúra írásbeli, szóbeli
Ének-zene írásbeli, szóbeli
Emberismeret és etika írásbeli, szóbeli
Filozófia írásbeli, szóbeli
Fizika írásbeli, szóbeli
Földrajz írásbeli, szóbeli
Idegen nyelv írásbeli, szóbeli kötelező
Kémia írásbeli, szóbeli
Magyar nyelv és irodalom írásbeli, szóbeli kötelező
Matematika írásbeli, szóbeli
Mozgókép- és médiaismeret írásbeli, szóbeli
Testnevelés gyakorlati
Testnevelés elméleti tárgyak írásbeli, szóbeli
Történelem írásbeli, szóbeli kötelező
Vizuális kultúra, művészetek írásbeli, szóbeli