Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a beiratkozás 2022. június 23-án lesz, a kiküldött tájékoztató levél szerinti beosztásban. 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy jogszabályi változás (20/2012 EMMI rendelet 45/A. §.) alapján a középiskolai beiratkozás elengedhetetlen feltétele a személyes jelenlét.

A SZÜLŐ VAGY MÁS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TEENDŐI

 • Az e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban lesz
  lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait
  előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú
  intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
 • A szülők vagy más törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg
  gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.
 • A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az eredeti, aláírt példányokat a szülő
  vagy más törvényes képviselő magával tudja vinni a középfokú intézménybe.

TEENDŐK A BEIRATKOZÁS NAPJÁN

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő
beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai
tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.
A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a
középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS
KÖTELEZŐ!

Beiratkozáskor az adatokat egyeztetjük, a hiányzó adatokat kitöltjük, így aki elektronikusan nem tudja előzetesen beküldeni az adatokat, a beiratkozási folyamatot teljes egészében, személyesen az iskolában meg tudja tenni.