30 éves iskolánk

2023. március 14-én iskolánk életében rövid visszatekintésre került sor. Ennek keretében emléktáblát állíttatott fel az iskola közössége a HUMA-TATU (Humán- és Természettudományos Napok) rendezvények második napján. Névadónk emléktábláját Szauer István tankerületi igazgató avatta fel.
Az alábbiakban Sándor Mátyás intézményvető ünnepségen elhangzott gondolatait közöljük:

Tisztelt Tankerületi Igazgató Úr, Diákok, Kollégáim!

Egy iskola kerek évfordulóit ünnepli. Ma mégis, ha szigorúan nézem, iskolánk 7. évében vagyunk, hiszen  a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium 7 éve létezik, fejlődik, keresi és találta meg helyét Veszprém város, a megye oktatási palettáján. Ugyanakkor épületünkben már 30 éve zajlik oktatás, ami önmagában megérdemli azt, hogy egy kicsit megálljunk. Kicsit megálljunk, értékeljünk, számba vegyük mindazt, hogyan fejlődtünk, haladtunk előre, mik azok az eredmények, amit fel tudunk mutatni. Amikor a fejlődésről beszélünk általában mindenki a hirtelen, látványos változásokra gondol. Sokszor ezek azok a változások, melyek hosszú távon nem maradnak fent. Nézzünk tehát néhány eredményt:

  • A kompetenciamérés eredményei folyamatosan javulnak.
  • A tanulmányi eredmények 2016 óta  0,5-del javultak
  • Az előrehozott érettségik száma sokszorozódott
  • A nyelvvizsgák száma évről évre emelkedik.
  • Az emelt szintű érettségi eredmények száma évről évre emelkedik.
  • Az iskola emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgahelyszínné vált. Így a Lovassy, Vetési mellett mi vagyunk a harmadik ilyen intézmény a megyében.

Az iskola életében a fejlődés az átalakulás elengedhetetlen. Büszke vagyok arra, hogy ezt a közösséget irányíthatom. Ugyanakkor minden reggel, amikor az iskolába érkeztem, hiányérzetem volt. Először nem értettem, miért. Azután kollégáimmal végiggondoltuk, és arra jutottunk, hogy névadónk csak az iskola tábláján jelenik meg, így aki nem olvassa alaposan dokumentumainkat, honlapunkat, talán nem is tudja, ki volt Noszlopy Gáspár, vagy hogy mit cselekedett, miért őt választottuk épülő-szépülő iskolánk névadójának.

Ennek szellemében döntöttünk úgy, hogy az iskola területén kialakítunk egy olyan helyet, mely mindenki számára ismerteti névadónk életét, munkásságát. Ennek első lépése egy kicsi emléktábla, adózva Noszlopy Gáspár örökségének. Megmutatva, közösségünk erejét, hagyományainkat. Úgy gondoltuk, a mai alkalom a legtökéletesebb időpont arra, hogy ezt a táblát felavassuk, a közösség számára hozzáférhetővé tegyük.

Megtiszteltetés számomra, hogy Tankerületünk igazgatója Szauer István vállalta azt a feladatot, hogy az emléktáblát felavassa. Ezt követően pedig Szabó András kollégám fogja közösségünkkel megismertetni Noszlopy Gáspár életét.

Végezetül egy angol komikus, író, Denny Wallace idézetével zárom gondolataimat: „Ahhoz, hogy előre láss, néha először hátra kell pillantanod.”

 

Most pedig felkérem Igazgató urat, hogy avassa fel névadónk emléktábláját.