EFOP-3.2.5

A Veszprémi Tankerületi Központ gimnáziumainak együttműködése a pedagógiai szakszolgálattal a pályaorientáció jegyében

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5- 17-2017-00018

A kedvezményezett neve: Veszprémi Tankerületi Központ

Elnyert támogatási összeg: 99.997.001 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.szeptember 1. – 2020.január 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázatban a Veszprémi Tankerületi Központ 6 gimnáziuma: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Lovassy László Gimnázium, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Vetési Albert Gimnázium, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye vesznek részt.

A projekt célja a pályaorientációs tevékenységek számának növelése, minőségének javítása a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése keretében. A tevékenységek széles köre irányul az MTMI kompetenciák fejlesztésének megalapozására, direkt módon a releváns kompetenciák fejlesztésére, mind a tanulói, a szülői és a pedagógusi oldalról egyaránt, egyúttal a szociokulturális hátrányok csökkentését is megcélozva.

A pályázat egy láncolat részeként kezeli az általános iskolások beiskolázási kérdéseit, a középiskolások továbbtanulási lehetőségeit, valamint a szakmák népszerűsítésének elősegítését piaci szereplők, meghívott előadók közreműködésével és a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak segítségével. Ennek megfelelően olyan változatos, orientáló, figyelemfelkeltő, informatív iskolai programok biztosítása a tevékenységek célja, amelyeken az érintett célcsoport minden tagja választ, és a választását elősegítő tájékoztatást kap a jövőjét illetően.

Az intézmények és a szakszolgálat munkatársai a programok hatékonyabb megvalósítása érdekében pályaorientációs témájú képzésben részesülnek, a munkájukat segítő eszközöket kapnak.