Digitális oktatás

Digitális oktatás szabályai

 1. Az iskola digitális oktatási felülete a Google Classroom.
 2. Minden tanuló köteles csatlakozni a számára kijelölt kurzusokba.
 3. A tanuló a technikai problémákat jelezni köteles az osztályfőnök/szaktanárok felé.
 4. A tanár maga dönt arról, hogy a digitális oktatás idején tart-e online órát, vagy valamilyen egyéb módon dolgozza fel a tananyagot.
 5. A tanár a diákok kérdéseire elsősorban munkanapon, munkaidőben köteles válaszolni, amennyiben a kérdés munkaidő után érkezik, a válaszra esetleg a következő munkanapig várni kell.
 6. A digitális oktatási időszak alatt a kapott jegyek egyszeres súlyúak
  • gyakorlati feladat
  • házi dolgozat
  • házi feladat
  • írásbeli röpdolgozat
  • memoriter
  • órai munka
  • projektmunka
  • órai feladat
  • e-learning feladat
  • teszt feladat
  • feladatlap
  • szódolgozat
 7. A diák köteles a kiadott feladatokat határidőre megoldani.
 8. Amennyiben a tanuló a feladatot nem adja be határidőre, és erre semmilyen elfogadható indoka nincs munkája elégtelennel értékelendő.
 9. A tanuló, ha rendszeresen nem adja be feladatát, kötelességét nem teljesíti, fegyelmi vétséget követ el. Ez fegyelmező/fegyelmi intézkedést von maga után.
 10. A tanuló köteles a szerzői jogi törvény betartására. A benyújtott munkák a plágium gyanúja esetén elégtelennel értékelendők.
 11. A dolgozatok javítására normál munkarendre vonatkozó szabályok érvényesek, azzal a kitétellel, hogy a javításra fennálló idő 5 munkanappal meghosszabbodik.
 12. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, beleértve a hétvégéket, ünnepnapokat, tanítási szüneteket.
 13. A kommunikációról:
  • tanár-szülő-diákok között az eKrétán,
  • tanár-diákok között a Google Classroomon keresztül zajlik.

Google Classroom

Az iskolai Google Classroomot az iskola tanárai és diákjai használhatják, a saját @e-noszlopy.hu e-mail címükkel. 

FONTOS! Csak a @e-noszlopy.hu e-mail címmel lehetséges a Classroomhoz hozzáférni, egyéb gmail.com fiókkal nem.