Különös közzétételi lista

Iskola

  1. Felvételi tájékoztató
  2. A beiratkozás időpontja: 2023. június 22.
   A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

   1. Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály (2 osztály)
   2. Általános gimnáziumi osztály (1 osztály)
  3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
  4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  5. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje,  és az
   éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait
  6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
  7. Szervezeti és működési szabályzat, házirend és pedagógiai program
  8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
  9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  10. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
  11. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
  12. Középiskolákban az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  13. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
  14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
  15. Osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsgák szabályai, tervezett ideje
  16. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Kollégium

   1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
   2. Szabadidős foglalkozások köre
   3. A kollégiumi ellátás igénybevételének lehetősége
   4. Kollégiumi csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

Frissítve: Veszprém, 2022. október 25.