Osztályozó vizsga témakörök

Osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsga

Ezek a tanulmányok alatti vizsgák a jogszabályi előírásoknak megfelelően (20/2012. EMMI 64-65. §) a helyi tantervek követelményei szerint folynak.

Az osztályozó vizsgát a tanév során az I. félévnél január hónapban, a II. félévben május végén vagy június első két hetében és augusztus utolsó hetében szervezzük meg.

A javítóvizsga augusztus utolsó hetében, különbözeti vizsga – egyéni elbírálás alapján – ezektől eltérő időpontban is szervezhető. Itt a vizsgaidőszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni.

A tanulónak a vizsgára jelentkeznie kell, a vizsga időpontjáról írásban is adunk tájékoztatást.

A tantárgyi követelményeket a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.

A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki.

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei a Pedagógiai Program mellékletét képező helyi tanterv tantárgyi követelményeivel egyeznek meg, kivéve, ha a sajátos nevelési igény mást nem indokol. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei az oldal alján megtalálhatóak (frissítés alatt, feltöltése október 31-ig).

A vizsgák részei: írásbeli és szóbeli, csak gyakorlati. A vizsgabizottság döntése alapján, ha a tanuló tudása legalább elégségesre értékelhető nem kötelező a szóbeli vizsga (kivéve lásd táblázat). A vizsgarészek együttesen kerülnek értékelésre.

Az értékelés a tantárgyi követelmények és a munkaközösségi gyakorlat szerint történik.

Tantárgy Vizsgarészek
Biológia írásbeli, szóbeli

Általános- és Sportgimnázium: 10., 11., 12., 11. fakt., 12. fakt.

Ének-zene írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium:

Általános gimnázium:

Emberismeret és etika írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium: 11.

Általános gimnázium: 11.

Filozófia írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium: 12.

Általános gimnázium: –

Fizika írásbeli, szóbeli

Általános- és Sportgimnázium: 9., 10., 11., 11. fakt., 12. fakt.

Földrajz írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium és általános gimnázium: 9., 10.

Idegen nyelv írásbeli, szóbeli kötelező

Sportgimnázium és általános gimnázium: angol 12., német 9. (2. nyelv), német 10. (2. nyelv)

Informatika / Digitális kultúra írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium és általános gimnázium: 9., 10., 11.

Kémia írásbeli, szóbeli

Általános- és Sportgimnázium:

Magyar nyelv és irodalom írásbeli, szóbeli kötelező

Sportgimnázium és általános gimnázium: 9., 10.

Matematika írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium és általános gimnázium: 9., 10.

Mozgókép- és médiaismeret írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium:

Általános gimnázium:

Testnevelés gyakorlati
Testnevelés elméleti tárgyak írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium:

Általános gimnázium:

Történelem írásbeli, szóbeli kötelező

Sportgimnázium és általános gimnázium: 9., 10., 11.

Vizuális kultúra, művészetek írásbeli, szóbeli

Sportgimnázium:

Általános gimnázium: