Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály (5 évfolyamos, 2 osztály)

2 osztály, 32-32 fő / angol 48 fő; német 16 fő

Kódszámok:

angol           0003

német           0004

Telephely kódja: 001

A képzési idő 5 év (a nyelvi előkészítő osztályt automatikusan követi a 4 éves gimnáziumi sportképzés).

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga, valamint az alkalmassági vizsga, ahol az alapvető sport készségeket mérjük.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2022. december 2.  (A jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül az iskola címére eljuttatva.)

A felvételi vizsga időpontja 2023. január 21. 10:00 óra. A felvételi vizsga eredményéről 2023. február 10-ig értesítjük a tanulókat. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 31. 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga időpontjai 2023. március 2.; 2023. március 6.; 2023. március 9., mindhárom napon 14 óra.

A beosztást a tanuló oktatási azonosítójával a honlapon tesszük közzé. Ha a megadott időpont valakinek nem megfelelő lehet módosítani, de ezt jelezni kell! Kérjük a tisztelt szülőket a jelentkezési lapon e-mail címet szíveskedjenek megadni a könnyebb kapcsolattartás érdekében!

Felvételi pontok és számításuk

A gimnázium 9. osztályába felvételi vizsgával lehet bekerülni. A központi írásbeli felvételi eljárásban két tantárgyból: matematika és magyar nyelvből vizsgáznak a tanulók. A felvételi pontszámok 25 %-át az általános iskolából hozott jegyeik alapján (hozott pontok), 50 %-át a felvételin a jelzett tantárgyakból elért eredményeik alapján, 25 %-át a sportban elért eredmények és a fizikai és sport alkalmassági vizsga alapján kapják a tanulók (szerzett pontok).

Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi, valamint a 8. osztály félévi magyar nyelv és magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés jegyek. Tantárgyanként maximum 10 pont szerezhető, így az általános iskolából maximum 50 pontot lehet hozni. Felvételi pontként a két tanévben szerzett érdemjegyek összegének fele, vagyis maximum 25 pont szerezhető. Szerzett pontok: a két tantárgyból az írásbeli felvételin elért pontszám. Mindegyik tantárgyból maximum 50 pont érhető el. Az írásbeli pontok számítása: a két írásbelin elért százalékok átlagának a fele.

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti. Amennyiben a tanuló élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató dönt a kérelemről, döntését határozatba foglalja. A határozat tartalmazza az írásbeli vizsga során a tanuló által igénybe vehető kedvezményeket.

Mindezek mellett az iskola testnevelésből – a 20/2012. EMMI 28. § (1) bekezdés értelmében -sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgát szervez. Ha az egyesület is szervez felvételit az nem feleltethető meg az iskolai alkalmassági vizsgának. Továbbá ugyanígy az iskolai alkalmassági vizsga nem jelenti automatikusan az adott sportági egyesületbe való bekerülést. A két vizsga (felvételi) egymástól független és nem megfeleltethető egymásnak.

A sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgán maximum 15 pont szerezhető.

A pontok számításáról további információ az oldal alján található.

 

Pontazonosság esetén, a következő sorrendben vesszük figyelembe az egyéb körülményeket:

 1. előnyt élvez az egyesületben sportoló tanuló,
 2. sportfelvételi eredménye,
 3. központi felvételi eljárásban szerzett pontszám,
 4. szociális helyzet.

Amennyiben a tanuló a központi felvételi vizsgát önhibáján kívül nem írta meg (pl. egyesületet vált és a korábban megjelölt, választott iskola nem kéri a központi felvételi eredményét) az egyesülettel való egyeztetés után a hozott pontok kerülnek duplázásra. Ugyanez érvényes arra a tanulóra, aki a tanulmányait nem Magyarországon végezte.

A képzés szerkezete

1)      Nyelvi előkészítő évfolyam

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanév során két idegen nyelvet tanulnak a tanulók – az első idegen nyelvet angolt vagy németet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában tanulják. A második idegen nyelvnél angol (1 csoport), német (2 csoport) és spanyol (1 csoport) választható. A csoport létszáma a spanyol idegen nyelvnél minimum 12, maximum 16 tanuló. A spanyol csoportba, ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehetőt, akkor a felvételi eredmény alapján az első 16 tanuló kerül be.

Emellett heti 3 órában informatikát, és a fennmaradó 10 %-ban alaptantárgyakat, magyar nyelv és irodalmat, matematikát tanulnak a tanulók.

A választott első idegen nyelvből a tanév végén házi vizsgát kell tenni a tanulóknak.

Az idegen nyelvi előkészítő osztály köznevelési típusú sport gimnáziumi képzéssel folytatódik. Kivétel, ha a  nyelvi előkészítő évfolyamon, aki nem teljesíti a tantárgyi követelményeket a sportiskolai osztályban tanulmányait nem folytathatja, automatikusan az általános gimnáziumi osztályba kerül átsorolásra.

2)      Köznevelési típusú sportiskola

A képzés során az órarend kialakításánál sarkalatos szempont, hogy a tanulók az edzéseken részt tudjanak venni. Mindezek mellett emelt óraszámban testnevelés (sport) tantárgyból elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, felkészülve a testnevelés érettségi vizsgára. A tanulók a képzés során megállapodás alapján szakági edzéseken vesznek részt. Ezért a tanulók iskolai keretek között heti 3 testnevelés, illetve sportelméleti órán vesznek részt. A sportiskola tanterve a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épül és a szakmai elméleti és gyakorlati képzés kiegészül a Magyar Olimpiai Bizottság sportági ismereteket tartalmazó blokkjával.

A fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítésére tanulóinknak átlag heti 1 órában órarend szerinti úszásoktatást tartunk a nyelvi előkészítő és a kilencedik évfolyamon.

Az iskola együttműködési megállapodással rendelkezik a következő szövetségekkel:

 • Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (DEVM Kézilabda Alapítvány)
 • Magyar Atlétikai Szövetség
 • Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ)
 • Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség

Az iskola együttműködési megállapodással rendelkezik a következő klubokkal:

 • atlétika – Veszprémi Egyetemi Sportklub (VEDAC), Tapolcai Ifjak Atlétika Club Városi Sportegyesület
 • asztalitenisz – Veszprémi Asztalitenisz SE
 • futsal – Futsal Club Veszprém
 • kerékpározás – Veszprémi Kerékpáros Egyesület
 • kézilabda – Veszprém Handball Team Zrt., Alba Regia Kézilabda SE, Kézilabda Klub Ajka, Domony KSE, Bajnok Diák SE
 • kosárlabda – Veszprémi Kosárlabda Kft.
 • labdarúgás – Veszprémi FC Utánpótlás Sport Egyesület (VFC USE); Futball Club Ajka; Balatonfüredi FC
 • tánc – Kid Rock and Roll SE
 • vízilabda – Balaton Vízilabda Klub

Ha a tanuló olyan egyesületnél sportol, amivel nincs együttműködési megállapodása az iskolának az nem jelent semmiféle hátrányt, nem kizáró ok. Ha a tanuló felvételt nyert az osztályba utána az egyesületével felvesszük a kapcsolatot.

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben (két tantárgy választása kötelező), közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.