Írásbeli érettségi – Matematika

Használató segédeszközök: Függvénytáblázat (sárgát az iskola biztosít), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő